A kriptoeszközök piacainak szabályozása (MiCA)

Kezdő

Kezdő kriptovaluta útmutató

Középhaladó

Középhaladó útmutató a blokkláncról és a kriptográfiáról

Szakértő

Kriptopénz hírek szakértők számára

Az Európai Unió 2023 júniusában bevezette a kriptoeszközök piacairól szóló Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) rendeletet, amely a kriptoeszköz-ágazat szabályozására szolgáló szabályozási keretet jelent. Ez a mérföldkőnek számító rendelet célja, hogy kezelje a digitális eszközök ágazatával kapcsolatos kihívásokat és kockázatokat, amely eddig nagyrészt a hagyományos pénzügyi szabályozás határain kívül működött.

A MiCA bevezetése az EU jelentős erőfeszítését jelzi a szabályok egységesítésére a tagállamokban, biztosítva ezzel a biztonságosabb, átláthatóbb és stabilabb kriptoeszközpiacot. A MiCA a fogyasztóvédelemre, a piaci integritásra és a pénzügyi stabilitásra összpontosítva előkészíti az utat a kriptovaluta-eszközök általános elterjedése előtt, miközben elősegíti az ágazaton belüli innovációt és növekedést. A digitális eszközpiac fejlődésével a MiCA kritikus lépést jelent egy olyan átfogó jogi keretrendszer létrehozásában, amely egyensúlyt teremt a fogyasztók, a befektetők és az iparági érdekeltek igényei között.

A kriptoeszközök piacainak szabályozása (MiCA)

Főbb célok és hatóköre

  • Fogyasztóvédelem: A MiCA célja a befektetők és a fogyasztók védelme azáltal, hogy átlátható közzétételt és tisztességes marketing gyakorlatot ír elő, segítve a fogyasztókat abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a kriptoeszközökkel kapcsolatban.
  • Piac integritása: A rendelet célja, hogy megakadályozza a piaci visszaéléseket, manipulációt és csalást a kriptovaluta-eszközök piacán, biztonságosabb és megbízhatóbb befektetési környezetet teremtve.
  • Finanszírozási stabilitás: A jelentős kripto-eszköz-tevékenységek szabályozásával a MiCA csökkenteni kívánja a rendszerszintű kockázatokat és biztosítani kívánja a pénzügyi rendszer stabilitását.
  • Innováció és versenyképesség: A MiCA a szabályozás mellett támogatja az innovációt is, biztosítva, hogy az EU pénzügyi ágazata versenyképes és innovatív maradjon, felelősségteljesen felvállalva a technológiai fejlődést.

Fő rendelkezések

  • Átláthatóság és közzététel: A kriptovaluta-eszközöket kibocsátóknak fehér könyvet kell közzétenniük, amelyben részletesen ismertetik a projektet, a kockázatokat és egyéb kritikus információkat. Az illetékes hatóságoknak jóvá kell hagyniuk ezt a dokumentumot.
  • Az engedélyezés és felügyelet: A kriptovaluta-szolgáltatóknak (CASP-k), beleértve a tőzsdéket, pénztárcaszolgáltatókat és másokat, engedélyt kell szerezniük az illetékes nemzeti hatóságoktól ahhoz, hogy az EU-ban működhessenek. Folyamatos felügyelet alatt állnak majd.
  • Fogyasztóvédelmi intézkedések: A MiCA konkrét fogyasztóvédelmi rendelkezéseket tartalmaz, például egyértelmű kockázati figyelmeztetéseket, a megtévesztő gyakorlatok tilalmát, valamint az irányításra és az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat.
  • Működési rugalmasság: A szervezeteknek bizonyítaniuk kell a működési rugalmasságot a kockázatok széles körével szemben, beleértve a kiberfenyegetéseket is, hogy biztosítsák szolgáltatásaik folyamatosságát és integritását.

A hatás és következményei

  • A kriptopiac számára: A MiCA valószínűleg megnövekedett megfelelési költségeket fog eredményezni a kripto vállalkozások számára, ugyanakkor egyértelműbb szabályozási környezetet is biztosít, ami növelheti a fogyasztói bizalmat és elősegítheti a kriptoeszközök szélesebb körű elfogadását.
  • Globális következmények: A MiCA a kripto-eszközökre vonatkozó egyik első átfogó szabályozási keretrendszereként modellként szolgálhat más joghatóságok számára, potenciálisan befolyásolva a kriptorendszer szabályozásának globális szabványait.

A MiCA előnyei és hátrányai

A MiCa előnyeiA MiCa hátrányai
JogbiztonságKemény szabályok betartása
A kriptográfiára szabott szabályokBírság a hibázásért
Hitelesség. az óvatos ügyfelek számáraKorlátok az USD-stabilcoinokra
Egyetlen engedély az egész blokkban való működéshezNFT-k szürke zóna
A TradFi befektetések vonzásaNem világos, hogyan fog működni a tengerentúli végrehajtás

A MiCAR hatálya alá nem tartozó kriptoeszközök

Decentralizált finanszírozás

A decentralizált pénzügyek (DeFi) paradigmaváltást jelentenek a pénzügyi szektorban, mivel a hitelezéstől az eszközkereskedelemig központosított közvetítők nélkül nyújtanak szolgáltatásokat. Forradalmi potenciálja ellenére a DeFi eredendő decentralizációja egyedi szabályozási kihívásokat támaszt, és gyakran elkerüli az olyan hagyományos szabályozási kereteket, mint a MiCA. A központi kibocsátó hatóság hiánya azt jelenti, hogy egyes DeFi protokollok és eszközök nem rendelkeznek a MiCA által előirányzott egyértelmű szabályozási felügyelettel, és olyan vizeken mozognak, amelyeket még nem térképeztek fel átfogó uniós szabályozások.

Non-Fungible Tokens

A nem példaértékű tokenek (NFT-k), az egyedi tárgyak tulajdonjogát vagy hitelességének igazolását jelentő digitális eszközök, tovább példázzák a kriptorendszer szabályozásának összetettségét. Egyediségük és az általuk képviselt eszközök széles skálája miatt – a digitális művészettől a valós vagyoni jogokig – az NFT-k szabályozási szürke zónában helyezkednek el. A jelenlegi MiCAR keretrendszer elsősorban a helyettesíthető, felcserélhető eszközökkel foglalkozik, így az NFT-k egy olyan határterületen maradnak, ahol a fogyasztóvédelmi és piaci integritási irányelvek kevésbé meghatározottak.

Kriptovaluták a hatályos szabályozás alatt

A meglévő pénzügyi jogszabályok alapján már szabályozott, értékpapírként, származtatott termékként vagy egyéb pénzügyi eszközként elismert kriptovaluták emellett a MiCAR különös hatályán kívül maradnak. Ezekre az eszközökre továbbra is a már létező szabályozási keretek vonatkoznak, amelyek nem biztos, hogy teljes mértékben megfelelnek a digitális korszak által jelentett újszerű kockázatoknak és lehetőségeknek.

Kriptoeszközök osztályozása és követelményei

Egyéb kriptoeszközök – II. cím:

AmiCAR alapprotokollt hoz létre az olyan kripto-eszközökre vonatkozóan, amelyek nem minősülnek eszközreferenciás tokeneknek (ART) vagy elektronikus pénz tokeneknek (EMT). Az ilyen eszközök kibocsátói kötelesek egy átfogó értesítési rendszert betartani, biztosítva az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot. E követelmények között kulcsfontosságú a kriptoeszköz fehér könyv (CA-WP) elkészítésének, bejelentésének és közzétételének kötelezettsége, amely a MiCAR által előírtak szerint mind a tartalmat, mind a formát aprólékosan részletezi. Ezt az alapdokumentumot a szigorú marketingkommunikációs iránymutatásokkal együtt kell benyújtani az illetékes hatósághoz, hangsúlyozva a kibocsátó felelősségét a közölt információk valóságtartalmáért. A tagállamonként 150 főnél kevesebb személynek szóló ajánlatok, illetve a 12 hónap alatt összesen 1 millió eurót meg nem haladó ajánlatok mentesülnek e rendelkezések alól, ami bizonyos fokú rugalmasságot biztosít a kisebb volumenű műveletek számára.

Az eszközalapú tokenek (ART) – III. cím:

Az ART-ok kibocsátására és nyilvános forgalomba hozatalára szigorúbb szabályozás vonatkozik, ami tükrözi a pénzügyi stabilitásra és a fogyasztói bizalomra gyakorolt potenciális hatásukat. A CA-WP kötelezettségeken túlmenően az ART-ok felajánlását vagy kereskedési engedélyt kérő jogalanyoknak szigorú alkalmassági és megfelelőségi kritériumok által alátámasztott engedélyt kell szerezniük. Bár a CRR szerinti hitelintézetek mentesülnek az ART-kibocsátás engedélyezése alól, jóval korábban értesíteniük kell az illetékes hatóságokat. Az ART-kibocsátókat továbbá kötik a szavatolótőke-követelmények, az eszköztartalék-összetételre vonatkozó megbízások és a letétkezelési politikák, amelyek szilárd kockázatcsökkentési keretet biztosítanak. Jelentős, hogy az ART-knek helyreállítási és működési visszaváltási terveket is létre kell hozniuk, ami fokozza a működési zavarokkal szembeni ellenálló képességet. Azok az ART-k, amelyek 12 hónap alatt ötmillió eurós küszöbérték alatt maradnak, vagy kizárólag minősített befektetőket céloznak, mentességet élveznek e szigorú követelmények alól.

Elektronikus pénzjegyek (EMT-k) – IV. cím:

A MiCA az EMT-k számára külön szabályozási utat jelöl ki, amely igazodik a meglévő elektronikuspénz-keretekhez. A kibocsátóknak vagy CRR-hitelintézetként vagy elektronikuspénz-kibocsátó intézményként kell engedélyt szerezniük, az EMT-kre vonatkozó kamatnyújtás egyértelmű tilalmával. Az EMT-k kibocsátását és visszaválthatóságát a MiCA-irányelvek szabályozzák, megkövetelve a kapott pénzeszközök legalább 30%-ának elkülönítését és a fennmaradó összeg biztonságos, likvid pénzügyi eszközökbe történő befektetését. Az ART kibocsátókhoz hasonlóan az EMT-k kibocsátói is kötelesek helyreállítási és visszaváltási terveket kidolgozni, biztosítva a működés folyamatosságát és a fogyasztóvédelmet.

Kriptoeszköz-szolgáltatások – V. cím:

A MiCA architektúrájának központi eleme a prudenciális és üzleti magatartási normák harmonizálása a kripto-eszköz szolgáltatók (CAS-szolgáltatók) körében, amely a szolgáltatások széles skáláját foglalja magában a kereskedési platformoktól a letétkezelési, tőzsdei és tanácsadói szolgáltatásokig. Ez az egységes keret biztosítja, hogy minden piaci szereplő következetes, magas színvonalú szabványokat tartson be, elősegítve a biztonságos, átlátható és élénk kripto-eszköz ökoszisztémát.

A MiCA 2024. december 30-tól lesz alkalmazandó, kivéve a III. és IV. címet, amelyek 2024. június 30-tól lesznek alkalmazandók.

Következtetés

A kriptovaluták egységes jogi keretének bevezetése a MiCA révén átalakító szakaszba lép az EU digitális eszközpiacán, lehetővé téve a cégek számára, hogy a kriptovalutákat zökkenőmentesen kínálják és szolgáltassák a tagállamokban. A korábban szabályozatlan környezetben működő vállalkozásoknak most már az engedélyezési eljárásokban kell eligazodniuk, és megfelelő működési gyakorlatokat kell elfogadniuk. Eközben a már szabályozott szervezetek megkerülhetik a fáradságos engedélyezési folyamatot, bár rendszereiket finomítaniuk kell, hogy megfeleljenek a MiCA kripto-eszközökre vonatkozó egyedi követelményeinek. Ez a szabályozási evolúció kiemeli a szabványosított felügyelet irányába történő kulcsfontosságú elmozdulást, amely az európai kriptotérségben a piac integritásának és a fogyasztóvédelemnek a javulását ígéri.

Kezdő

Kezdő kriptovaluta útmutató

Középhaladó

Középhaladó útmutató a blokkláncról és a kriptográfiáról

Szakértő

Kriptopénz hírek szakértők számára